Leer- werktraject

Naast de dagbesteding zijn wij ook een leer- werkbedrijf. Zowel Hoeve als Halte Hoogland is onderdeel van www.praktijkschoolfryslan.frl

Deelnemers die bij ons komen voor dagbesteding kunnen wij een onderwijstraject aanbieden. We bieden zowel beroepsgerichte als theoriegerichte trajecten aan.

Beroepsgericht traject:

Onze methode is relatief eenvoudig: meewerken op ons bedrijf, dat geeft een werkstructuur. Wij geven duidelijke werkopdrachten en stimuleren deelnemers zichzelf uit te dagen. We hebben onze werkprocessen helder omschreven zodat de jongeren ook uiteindelijk zelf verantwoordelijkheden kunnen dragen. Ondertussen werken we aan:

  • Motivatie
  • Beroepenoriëntatie
  • Werknemersvaardigheden

Tegelijkertijd werkt de deelnemer aan vakspecifieke werkprocessen. Wanneer de deelnemer daar aan toe is behoort ook een stage bij een extern leerbedrijf tot de mogelijkheden. Het traject wordt afgesloten met een Mbo praktijkcertificaat.

We helpen jongeren hierna eventueel een start te maken op de arbeidsmarkt.

Theoriegericht traject:

Soms is het wenselijk om naast het praktijkgericht traject ook theorie aan te bieden.

Dit kan handig zijn als de deelnemer graag nog een mbo opleiding wil gaan volgen. We werken samen met de deelnemer aan het op niveau brengen van vakken als: rekenen, wiskunde en Nederlands.

De theoretische vakken worden gegeven door docenten die op onze locatie les komen geven.

Verder

Annegreet: “Deze jongeren willen graag investeren in hun toekomst, maar ze konden daar niet altijd het bewijs van laten zien. Bij ons halen ze praktijkdiploma’s waarmee ze écht weer verder kunnen.”