Voeg je header hier toe

Wat is onze missie?

Het is onze missie om de kwaliteiten en mogelijkheden van jonge mensen in kwetsbare posities te vergroten. We doen dit door ze een zinvolle arbeidsmatige dagbesteding en begeleiding aan te bieden.
In de dagelijkse praktijk noemen we vaak dat we gedreven zijn om onze deelnemers met meer bij ons vandaan te laten gaan dan dat ze gekomen zijn.

Dat meer is dan:

  • meer zelfvertrouwen
  • meer zicht op eigen kunnen
  • meer kansen op de arbeidsmarkt
  • meer certificaten (mbo 1 tot 3 praktijkcertificaten)

Hoe borgen wij kwaliteit?

Wij werken met een kwaliteitssysteem die we hebben beschreven in ons handboek. Elk jaar laten wij een externe audit plaatsvinden om zo kwaliteitssysteem te waarmerken.

[Download waarmerk]

Daarnaast heeft:

  • Annegreet een Kiwakeurmerk zzp-er zorg onder nummer: 17261
  • Erik een Kiwakeurmerk zzp-er zorg onder nummer: 17260
  • Erik een SKJ registratie onder nummer: 100005317

Hoe ziet ons klachtenreglement eruit?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Hoeve of Halte Hoogland. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door ons. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken.

Klachten afwikkeling:

Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip met Erik of Annegreet. Maak met ons een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouders of vertegenwoordigers mee. Misschien komen we er samen niet uit. Je kunt dan bij het klachtenportaal aangeven dat je niet tevreden bent.

De procedure staat beschreven op: https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure/
Je kunt het klachtenportaal ook bereiken via telefoonnummer: 0228-322205

Dichtbij

We willen geen voedsel van weiden en akkers ver van hier, maar duurzaam eten van heel dichtbij.”